MAC Lierop | Grand Prix | Toerlichting Geluidsmetingen Motorcross door K.N.M.V. & M.O.N. voor 2012 30-05

Toerlichting Geluidsmetingen Motorcross door K.N.M.V. & M.O.N. voor 2012 30-05

geluidsnorm maximaal 94 db(A)

In juni 2010 hebben M.O.N. en K.N.M.V. een convenant getekend om de maximaal toegestane geluidsproductie voor crossmotoren omlaag te brengen naar 94 dB(A). Reden hiervan waren behoud van de huidige crosslocaties en meer geluidsruimte creren voor trainingen en toekomstige circuits.

 

Toerlichting Geluidsmetingen Motorcross door K.N.M.V. & M.O.N. voor 2012

Foto: Geluidsmetingen tijdens de regulieren Trainingen.

 

Het seizoen 2011 heeft met de nodige ups en downs een sterk dalende geluidsproductie laten zien. In 2012 zag men bij een aantal deelnemers echter de geluidsproductie weer stijgen. Redenen die vaak worden aangehaald zijn dat er niet goed wordt gemeten, of dat collega rijders evenveel mogelijk zelfs meer geluid produceren, alleen niet op de meetlocatie. Dit leidt tot onvrede die de M.O.N. evenals hun collega's van de K.N.M.V. willen wegnemen.

 

M.O.N. en K.N.M.V. hebben er daarom voor gekozen de geluidsmetingen nog transparanter te maken en het volgende besloten:
 

1:

De dynamische meetmethode blijft gehandhaafd, op basis hiervan blijft bij geluidsovertredingen een waarschuwing, tijdstraf of diskwalificatie mogelijk.


2:

De maximale geluidsnorm van 94 dB(A) blijft gehandhaafd.


3:

Handhaving (straffen uitdelen) kan eveneens gebeuren op basis van nameting met de EI.M. 2 meter max methode (zie www.fim-live.com/fileadmin/alfresco/CTI_CMS_en.pdf blz. 37). Deze methode (statisch gemeten) wordt o.a. al vele jaren toegepast tijdens de wedstrijden om het E.K. en W.K. Motorcross.


4:

Tijdens de trainingen en wedstrijden zal er geluid worden gemeten volgens de dynamische meetmethode.

Maximaal 5 deelnemers per training of manche kunnen direct na einde van de wedstrijd/training apart genomen worden voor een nameting volgens de F.I.M. 2 meter max methode. De deelnemer kan bij de FI.M. 2 meter max methode direct zien welk geluid zijn motor produceert volgens deze 2 meter max methode. Deze 5 deelnemers worden bepaald aan de hand van meetgegevens dynamische meting, waarnemingen van een bondsofficial elders in het circuit of bij uitzondering door loting vooraf in de fuik.

 

5:

Op basis van de F.I.M. 2 meter max nameting wordt er al dan niet opgetreden. Hierbij gelden dezelfde straffen als bij de dynamische meting nl. waarschuwing, tijdstraf of diskwalificatie, conform motorcross reglement 2012.

 

In mei 2011 is in opdracht van de K.N.M.V., M.O.N. en de Nederlandse importeurs een onderzoek ingesteld door een gespecialiseerd akoestisch bureau, de firma Peutz, naar de verhouding tussen de dynamische meetmethode en de F.I.M. 2 meter max methode. In een speciaal daarvoor uitgebracht rapport is door de firma Peutz wetenschappelijk vastgesteld hoe deze twee metingen zich tot elkaar verhouden.

 

Hieruit is het volgende gebleken: 94 dB(A) dynamisch gemeten = 110 dB(A) volgens de F.I.M. 2 meter max methode. Daarbij moet bij een geluid meting waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde type 2 meter (deze wordt gebruikt door zowel K.N.M.V. als M.O.N.) een tolerantie(marge) van 2 dB(A) worden toegepast. Dit schrijft de fabrikant van de gebruikte meters voor. Daarnaast geldt een tolerantie van 1 dB(A) voor foutmetingen. Verder wordt er bij metingen na afloop van een training of manche 1 dB(A) extra tolerantie toegepast vanwege mogelijk verbrand demping materiaal. Bij buitentemperaturen van minder dan +10 graden Celsius moet er nog 1 dB(A) tolerantie worden toegepast.

 

Toerlichting Geluidsmetingen Motorcross door K.N.M.V. & M.O.N. voor 2012

Foto: Uitlaat met Geluidsdemper.

 

Verder passen M.O.N. en K.N.M.V. altijd de volgende regel al toe: getallen achter de komma worden naar beneden afgerond ( 97,9 dB(A) = 97 dB(A)). Bij welke waarden is er nu sprake van overtreding conform de M.O.N. reglementen? Bij een buitentemperatuur van tenminste 10 graden Celsius: Dynamische meting: vanaf 98 dB(A) en hoger

(94 dB(A) + 2 dB(A) marge op meter + 1 dB(A) foutmeting + max 0,9 afronding). Dus 97,9 levert nog geen straffen op i.v.m. afronding naar beneden. De F.I.M. 2 meter max bij nameting: vanaf 114 dB(A) en hoger (110 dB(A) + 2 dB(A) marge op meter + 1 dB(A) foutmeting + 1 dB(A) voor verbrand demping materiaal + max 0,9 dB(A) afronding).

 

Toerlichting Geluidsmetingen Motorcross door K.N.M.V. & M.O.N. voor 2012
Dus 113,9 levert nog geen straffen op i.v.m. afronding naar beneden. Bij metingen vooraf (ter controle of een demper zal voldoen) geldt een maximum van 112,9 dB(A) op de meter omdat dan de 1 dB(A) correctie voor verbrand dempingmateriaal niet van toepassing is.

 

In tegenstelling tot de K.N.M.V., welke bovenstaande aanpassing onmiddellijk heeft ingevoerd, zal M.O.N. deze invoeren per 16-06-2012 om reden van de structuur van de vereniging. Vanaf 02-06-2012 zal er bij M.O.N. met deze nieuwe regeling proef gedraaid worden, maar dan zonder dat hier consequenties aan verbonden zullen gaan worden. Vanaf 16 juni a.s. zal dit wel het geval zijn.

 

Bron: KNMV / MON

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2024

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN

 

KNMV NIEUWS

MX-MASTERPLAN

 

MX PROMOTIONS: