MAC Lierop | Grand Prix | Een nieuwe dynamiek in het Belgisch Kampioenschap Motorcross Inters 20-10

Een nieuwe dynamiek in het Belgisch Kampioenschap Motorcross Inters 20-10

BK Motocross omgedoopt tot Belgian Masters

De Belgische Motorrijdersbond en de firma Dynamic Marketing Group (Edmond Detry) hebben een overeenkomst gesloten voor de promotie van het Belgisch Kampioenschap Motorcross Inters van 2013 tot en met 2016.

 

Een nieuwe dynamiek in het Belgisch Kampioenschap Motorcross Inters

Foto: Een nieuwe dynamiek in het Belgisch Kampioenschap Motorcross Inters.

 

Hierdoor wordt een nieuwe richting ingeslagen voor de verdere groei van het belangrijkste nationaal motorcross kampioenschap in Europa. Edmond Detry van Dynamic Marketing Group zal zijn expertise inzake marketing en communicatie aanwenden om het BK Motorcross opnieuw de nationale en internationale aandacht te geven die het verdient. Hij heeft ondermeer door de organisatie van de Grote Prijs Motorcross dit jaar in Bastogne zijn competenties inzake marketing en promotie in de motorsport bewezen.

Het Belgisch Kampioenschap kon de laatste jaren zonder promotor standhouden dankzij de kwaliteitsvolle organisaties, enkel mogelijk door de enorme inzet van de talrijke vrijwilligers binnen de organiserende clubs.

Door het aantrekken van een nieuwe promotor willen we nog een stap verder gaan. De bedoeling is de organisatoren te ondersteunen en meer eenheid te creren binnen het kampioenschap, een samenwerking tussen enerzijds de vrijwilligers, broodnodig om een organisatie te kunnen op poten zetten, en anderzijds de professionele inbreng van een marketing- en communicatie specialist met een hart voor de motorsport.

Dankzij deze overeenkomst zal het kampioenschap de zo broodnodige televisie- en persaandacht krijgen. Nieuw is ook dat de promotor verplicht zal zijn om een plateau van 7 WK toppers waaronder minstens 5 Belgische rijders aan te bieden voor deelname aan het volledige kampioenschap.

De definitieve kalender zal begin december worden aangekondigd


BMB Voorzitter, Jos Driessen, verklaarde: ik ben erg trots als kersverse bondsvoorzitter om deze zo belangrijke samenwerkingsovereenkomst te mogen aankondigen. We willen dat het BK Motorcross vooruitgaat, zich verder kan ontwikkelen in deze steeds veranderde sportwereld, dat de media aandacht opnieuw toeneemt en dat we een jong, nieuw publiek kunnen bereiken en nog meer toeschouwers kunnen aantrekken. Dit kan enkel door een samenwerking aan te gaan met een professionele partner. We hebben dit jaar ons niet enkel toegespitst op het in herinnering brengen van het roemrijke verleden van de bond en de motorsport in Belgi maar ook resoluut gekozen om haar toekomst te vrijwaren.

 

Edmond Detry van Dynamic Marketing Group en organisator GP Bastogne

Foto: Edmond Detry van Dynamic Marketing Group en organisator GP Bastogne.


Edmond Detry, gerant van Dynamic Marketing Group

 

Ik ben erg blij dat de BMB mij haar volle vertrouwen heeft gegeven door het tekenen van dit akkoord met Dynamic Marketing Group, gespecialiseerd in events, marketing en communicatie. Belgi heeft steeds een nauwe band gehad met de Motorcross, zowel in het noorden als het zuiden van het land. De recente evoluties die deze discipline heeft gekend maken haar aantrekkelijker en spectaculairder dan ooit. Ik ben er ook van overtuigd dat door het kampioenschap verder te professionaliseren, door haar imago te verzorgen en diverse innovaties aan te brengen, zij opnieuw haar plaats kan veroveren zowel bij het grote publiek als in de media. Aan ons om onze creativiteit te bewijzen!

 

Bron: BMB / Dynamic Marketing Group

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2024

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN

 

KNMV NIEUWS

MX-MASTERPLAN

 

MX PROMOTIONS: