Hervatting Trainingen met ingang van d.d. zaterdag 18 maart 2017 15-03

Trainingen Circuit Lierop

Na bestudering van de gedane uitspraken in de zaak tegen het motorcrosscircuit in Lierop heeft het bestuur MAC Lierop in samenspraak met hun Expert besloten de motorcross trainingen op woensdag en zaterdag binnen de gestelde tijden met onmiddellijke ingang op zaterdag 18 maart te hervatten.

 

Hervatting Trainingen met ingang van zaterdag 18 maart 2017

Foto: MX-Pics - Hervatting Trainingen met ingang van zaterdag 18 maart 2017.

 

Op grond van onderstaande beargumentatie:

 

Het bestuur van MAC Lierop heeft sedert 48 jaar (1969) verplichtingen aangenomen jegens Staatsbosbeheer en Gemeente Someren en nagekomen.

 

Deze verplichtingen omvatten:

 

 

A  Het organiseren van trainingen om Motorcross liefhebbers de mogelijkheid te bieden hun sport te beoefenen.

 

Sedert 48 jaar is er reeds toestemming verleend door de Gemeente Someren en andere overheden om het terrein van de Herselse Bossen deze activiteiten uit te voeren.

 

 

B  Het Wildcrossen te bestrijden.

 

In de bossen van Brabant zijn regelmatig wildcrossers actief. Door de bossen van Brabant loopt o.a. een route strekkend van de Drunense Duinen, richting Valkenswaard naar de Peel of Budel.

 

Door gereguleerd te crossen op ons circuit gaan we ongewenst bezoek van de bossen door wildcrossers tegen, en proberen daarmee de natuur te beschermen.

 

 

Er zijn recent 2 herzieningsverzoeken art. 8.88 WRO bestuursrecht en 1 hoger Beroep voor de motorclub ingediend bij de Raad van State. Welke stukken ook doorgestuurd worden richting andere partijen o.a. de Nationale Ombudsman en de partijen in de tweede kamer.

 

Wij gaan er vanuit voor 1 juli 2017 vanuit de diverse instanties meer duidelijkheid te hebben voor zowel de MAC Lierop als de mensen die gebruik maken van het circuit in de Herselse Bossen.

 

KLIK HIER Voor meer informatie over de trainingen.

 

 

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2024

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN

 

KNMV NIEUWS

MX-MASTERPLAN

 

MX PROMOTIONS: