Contact

 

<< BACK

Voor meer informatie, vragen, suggesties, etc. kunt u altijd contact opnemen met de organisator
van de Grand Prix of the Netherlands 2010 op Circuit de Herselse Bossen te Lierop
Stichting MAC Lierop
 

Postbus 1
5715 ZG Lierop N.L.

 

Tel: +31(0)620-60 61 49
Fax: +31(0)84-867 11 28
Tel circuit: +31(0)652-54 44 01
 
 
 

 
 

 

Bankrelatie: ABN-Amro Someren
Rek. nr.: 50.86.96.852
IBAN: NL88ABNA0508696852
BIC: ABNANL2A

 

email:

 

 

Voorzitter
Pieter-Paul Vermeulen
email: voorzitter@maclierop.nl
Secretaris
Marion van Heugten
email: secr@maclierop.nl

Penningmeester
Astrid van Hoof
email: penningmeester@maclierop.nl

 
Vice-Voorzitter
Afdeling: Tenten / Beveiliging
Ton de Groot
email: office@maclierop.nl

Bestuurslid
Afdeling: Starthek / Circuit
Jan v.d. Zanden
email: jan@maclierop.nl
Website: www.maclierop.nl/starthekteam
Bestuurslid
Afdeling: Afzetting / Webadministratie
Stefan Adriaans
email: stefan@maclierop.nl
Public Relations GP Lierop
Afdeling: Sponsoring / Industriestraat
Tiny van Erp
Tel: +31 (0)653 111 019
email: pr@maclierop.nl
 

TOP

 

 
 

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2010

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN