Belangrijke wijzigingen Motocross 2011 KNMV 16-05

Open Nederlands Kampioenschappen


Voor het jaar 2011 gelden een aantal wijzigingen in het motocross reglement. Deze worden vroegtijdig bekend gemaakt, zodat iedereen hier voor het volgende seizoen rekening mee kan houden. Verlaging geluidniveau: Het maximaal toegestane geluidniveau wordt terug gebracht van 100 naar 94 dB(A) bij de dynamische meetmethode.

KNMV - Motocross bond

Door overheidsinstanties wordt steeds strikter gekeken naar de geluidproductie bij de motorsport en daarom is de reductie van groot belang om de continuÔteit van de motorsport in Nederland te waarborgen.

De resultaten van geluidtesten wijzen uit dat er met het gebruik van aangepaste en in de handel verkrijgbare dempers een aanzienlijke verlaging mogelijk is. Naar aanleiding hiervan hebben de KNMV en de MON een convenant getekend om het geluid bij de motocrosssport te verlagen met ingang van 1 januari 2011.

De reductie zal gelden voor alle trainingen en wedstrijden in Nederland (club, district, regionaal en nationaal) met uitzondering van de KNMV ONK wedstrijden en wedstrijden die plaatsvinden onder auspiciŽn van de FIM, UEM en IMBA.

Alleen tweetakten bij NK Jeugd
In navolging op het besluit van de FIM heeft de KNMV besloten om in de motocross jeugd klassen alleen nog tweetakt motoren toe te staan. Er mag geen gebruik meer worden gemaakt van viertakt motoren.

Verlaging maximale cilinderinhoud MX2 tweetakten
Voor de MX2 klasse worden de FIM normen overgenomen.

Dit betekent dat tweetakt motoren een maximale cilinderinhoud mogen hebben van 125cc.

Tweetakt motoren met een cilinderinhoud van 144cc zijn niet meer toegestaan.

Bron: KNMV

TOP

 
 
 

 
 

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2010

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN