Doek valt definitief over Egenhoeven circuit in Oost-Brabantse Leuven 18-05

Weer een Belgisch Motocross circuit armer


Het is nu definitief: er zal nooit nog een motorcross georganiseerd kunnen worden op het legendarische

Egenhoven-circuit, nabij Leuven! De organisatoren van de ooit zo roemrijke Paastrofee waren sinds juli 2007 druk in de weer om voor de omloop in Egenhoven terug een vergunning rond te krijgen, in de hoop om opnieuw te kunnen aanknopen met de traditie van weleer en jaarlijks terug een grote Brabantse motorcross te kunnen organiseren.

Doch de Leuvenaars hebben nu definitief de handdoek in de ring gegooid voor wat de Egenhoven-site betreft na op een zoveelste ‘njet’ te zijn gestuit van de betreffende Ministers en het Leuvense stadsbestuur. Zoals algemeen geweten ligt de Egenhoven-site in een waterwinningsgebied, wat volgens de betreffende instanties niet (meer) verenigbaar is met het organiseren van een motorcross op diè terreinen. Iets wat in de jaren ‘80 en ‘90 nog wel kon, kan nu door de verstrengde milieuwetgeving helaas plots niet meer. De K.V.M.U. Leuven sluit echter niet uit dat hun wedstrijd op een andere site zou kunnen doorgaan indien er een geschikte locatie kan gevonden worden, maar ook dit lijkt zoeken naar een speld in een hooiberg.


Het blijft dan oök betreurenswaardig dat een schilterende motorcrosslocatie niet meer beschikbaar wordt gesteld voor onze geliefkoosde sport. Als geboren en getogen Vlaams-Brabander weet ondergetekende namelijk wat voor betekenis de wedstrijden op het Egenhoven-circuit hadden voor de regio van Oost-Brabant, maar uiteraard ook voor de hele Belgische motorcross-scène.


Deze motorcross-hoogdagen wisten als één van de weinige races in België dan ook telkens de grote massa te lokken. Mensen voor wie de wedstrijd in Leuven een jaarlijkse vaste afspraak was. Tweede Paasdag stond gewoon synoniem voor de Paastrofee in Egenhoven en had internationale uitstraling. Met multinationals zoals lnbev om de hoek en kind van de streek, Ken De Dycker, als boegbeeld had een wedstrijd op de Egenhoven-site nog meer dan voldoende poten-
tieel om opnieuw tot een succes uitte groeien. Helaas. Hieronder het persbericht van de club:

“In juli 2007 deden wij een aanvraag hij de stad Leuven voor één wedstrijd per jaar met een meldingsplicht Vlarem 3. Hef stadsbestuur weigerde toelating tot inrichting omdat de omloop in waterwinningsgebied ligt en daar mag men geen motorcross inrichten (paardewedstrijden en cyclo-cross we!). De club deed in augustus 2008 een aanvraag tot awijking voor deze meldingsplicht bij het Ministerie van Leefmilieu om toch te kunnen inrichten. In januari 2009 kregen wij van Minister Crevits een negatief antwoord. In juni 2009 deden wij een nieuwe aanvraag tot afwijking, ditmaal voor
een grass-track, een minder milieu belastende tak van de motorsport. In maart 2010 kregen wij eindelijk antwoord van Minister Schauvlieghe en ook nu was het antwoord negatief.


Motorunie Leuven stelt zich toch enkele vragen bij het advies die de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan het Ministerie van leefmilieu gaf:

- één jaarlijkse motorcross zou het drinkwater voor 29.760 klanten in gevaar brengen. Zijn de zuiveringsinstallaties van de V.M.W. dan zo slecht dat één motorcross per jaar een gevaar is voor de volksgezondheid ? In de vergunning van 1994 stond te lezen dat drie motorcrossen per jaar de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieu-vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

- Waarom maakt men een gebied dat vlak tegen de E40 ligt en op 200 meter van één van de grootste benzinestations van België ligt waterwinningsgebied? Waarom mag men cyclo-cross en paardenjumping in een waterwingebied inrichten?


- In 1994 kreeg Motorunie Leuven van het toenmalig stadsbestuur een vergunning voor 10 jaar en in - die vergunning staaf dat er geen reden is om de vergunning te weigeren, ook al ligt de omloop in een waterwinningsgebied. 17 jaar nadien is dat wel schadelijk, alhoewel er veel strengere maatregelen door de Belgische Motorrijders bond zijn opgelegd aan de inrichters en is de techniek veel verder gevorderd om propere motors te maken.

De club, die al sinds 1934 motorcross organiseert en tot 20.000 toeschouwers per wedstrijd noteerde, kon op geen steun van het stadsbestuur van Leuven rekenen. Daar is men bezig met “masterplans” om een overbodige

voetbaltempel te bouwen die de gemeenschap heelwat euro's zal kosten, maar een club die al 75 jaar bestaat die laat men stikken. Er is geen enkel alternatief door het stadsbestuur voorgesteld aan de club. Spijtig, want heel wat
Leuvense mensen missen hun jaarlijkse motorcross.”

Bron: Motorgazet - Tommy Ivens

TOP

 
 
 

 
 

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2010

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN