Aanpassing Geluidsnorm MX 2011 bij K.N.M.V. en M.O.N. 15-11

Nieuwe geluidsnorm voor 2011 naar maximaal 94 db(A)


Nieuwe geluidsnorm voor 2011 naar maximaal 94 db(A)Met ingang van 1 januari 2011 zal er een nieuwe norm gelden voor de maximale geluidsproductie van crossmotoren.


Hiertoe hebben de M.O.N. en K.N.M.V. op 2 mei jl. een convenant
gesloten. Beide bonden kennen nameJijk dezelfde problemen op het gebied van geluid. Door met elkaar samen te werken is er eenheid en dat biedt duidelijkheid naar de buitenwereld toe.


De clubs kennen steeds meer problemen in verband met geluidsoverlast voor omwonenden en de overheid moet actie ondernemen en spreekt de clubs hier op aan. Door nu een grote verlaging toe te passen worden clubs geholpen en zullen klachten voor geluidsoverlast afnemen en omdat het geluid afneemt ontstaat er geluidsruimte 'zodat meer rijders in de baan kunnen worden toegelaten, wat dan weer vooral bij vrije trainingen prettig' is en de wachttijden oplost.


De maatregel is tot stand gekomen na divers overleg tussen de bonden, werkgroepen, commissies, industrie en uitlaatfabrikanten. Er is zelfs overleg geweest met diverse teammanagers van W.K.-teams over de haalbaarheid ervan. De nieuwe norm bedraagt maximaal 94 db(A), gemeten volgens de dynamische meetmethode. Dat betekent een verlaging van 6 dB(A) ten opzichte van de huidige norm. Dit zal gelden voor alle trainingen en wedstrijden met uitzondering van het O.N.K. van de K.N.M.V. en wedstrijden verreden onder auspiciŽn van de FJ.M., U.E.M. en
I.M.B.A. Het streven is om vanaf 2012 ook de O.N.K.'s onder de nieuwe norm te laten vallen.


Om zoveel mogelijk motorcrossers in de gelegenheid te stellen om hun motoren te laten testen volgens de nieuwe norm, worden er door de M.O.N. en de K.N.M.V. gezamenlijk een aantal testdagen georganiseerd. De komende maanden zullen er 8 geluidtestdagen ingepland
worden op diverse circuits in het land. Deze testdagen zijn op normale openingstijden van de circuits.

De technische officials van de K.N.M.V. en M.O.N. zullen aanwezig zijn om deze metingen uit te voeren.

Importeurs en uitlaatproducenten zijn uitgenodigd om op deze geluidstestdagen aanwezig te zijn om rijders van technisch advies te voorzien en hun aanbod te tonen in nieuwe geluidsarme dempersystemen.


Op alle geluidtestdagen is iedere motorcrosser in Nederland in het bezit van een geldig K.N.M.V.- of M.O.N.-licentie van harte welkom! Voor de rest zijn er aan de landelijke geluidstestdagen geen kosten verbonden.

Gezien het belang van de invoering van deze nieuwe geluidsnorm hebben beide bonden besloten de kosten voor hun
rekening te nemen.


Volgens onderstaande data
worden de geluidtestdagen georganiseerd.

Er wordt al gemeten volgens de 94 db(A) norm, waarbij alle rijders vooraf eerst in een container een extra voormeting (vol gasmethode) moeten ondergaan. Verder zal er een meeting plaatsvinden langsheen een acceleratiepunt.

Hier geven we nog een overzicht van de data voor de geluidtestdagen:

- zaterdag 20/11 te Utrecht van 12u tot 16u, bij M.C. Utrecht, Isotopenweg 26, 3542 AS Utrecht.
Info: tel. 06-28438659 of email snijland@ziggo.nl.

- woensdag 24/11 te Axel van 13u tot 18u, bij R.E.S.Axel, Lageweg 4, 4571 NA Axel,

Info: tel. 0115-56 22 34 of info@resaxe1.nl.

- zaterdag 27/11 te Mill van 14u tot 17u, bij M.S.V. Mill, Fazariteweg 15, 5453 JM Langenboom.
Info: tel. 0485-4511 87 of email peggy@mscmill.nl. '

- zaterdag 27/11 te Lichtenvoorde van 14u tot 17u, bij M.A.C Lichtenvoorde, Eikendijk 9, 7137 PM Lievelde.

Info: tel. 0544-37 26 89 of email info@macl.nl.

- zaterdag 04/12 te Eersel van 13u tot. 17u, bij M.C.C. De Kempen.

Info: tel. 06-511 047 63 of email tom@mccdekempen.nl.


Bron: KNMV / MON

TOP

 
 
 

 
 

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2010

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN