Beide motorbonden reduceren crossgeluid 03-05

KNMV en MON Willen geluidsreductie van motoren realiseren


Beide motorbonden, KNMV en MON, hebben op 2 mei tijdens het ONK in Varsseveld een
convenant ondertekend, waarin zij hebben verklaard een nauwe samenwerking aan te gaan om een aanmerkelijke geluidsreductie van motocross motoren te realiseren. Er worden verregaande afspraken gemaakt voor het terugdringen van de geluidsproductie van crossmotoren, waarbij onder andere de sportreglementen op elkaar worden afgestemd.

KNMV en MON Willen geluidsreductie van motoren realiseren


De eerste maatregel zal ingaan op 1 januari 2011. Vanaf die datum geldt dat de maximale geluidsproductie van crossmotoren, gemeten volgens de dynamische meetmethode, maximaal 94 dB(A) mag bedragen. Deze geluidsreductie zal gelden voor alle (club)trainingen en wedstrijden (club, district, regionaal en nationaal) met uitzondering van het ONK van de KNMV en wedstrijden verreden onder auspiciŽn van de FIM, UEM en IMBA. Voor het ONK van de KNMV wordt er naar gestreefd om per 2012 aansluiting te zoeken bij de regelgeving zoals die dan van kracht is voor de overige crosswedstrijden in Nederland.

Patrice Assendelft, directeur van de KNMV, reageerde enthousiast nadat het convenant was getekend: “Ik ben blij dat we tot deze overeenstemming zijn gekomen. Het is voor de motorsport, met name voor het open houden van reeds bestaande circuits, van evident belang dat we gezamenlijk het geluidsniveau structureel terugbrengen.” Johan Becker, directeur van de MON, reageerde ook positief: “Voor de MON als motorsportbond is dit altijd een belangrijk streven geweest. Het is inmiddels vijf voor twaalf en het is in het belang van de toekomst van de motorsport dat we gezamenlijk deze stap zetten.”

Bron: KNMV

TOP