MAC Lierop | Grand Prix | Geluidsreductie in de motocross 08-11

Geluidsreductie in de motocross 08-11

Wijzigingen Motorcrossseizoen 2013

Geluidsreductie in de motocross

Het bestuur van de KNMV heeft besloten om de procedure en meetmethodiek van de geluidsproductie van crossmotoren te wijzigen

per 1 januari 2013.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2012 luiden als volgt:

- Er is in opdracht van de KNMV een volautomatisch geluidmeetsysteem ontwikkeld dat met behulp van de nu reeds gebruikte transponders de geluidsproductie van individuele rijders kan vaststellen.
 

- Er zal op alle nationale wedstrijden worden gemeten met dit systeem.
 

- Geluid meten zal gebeuren op basis van het gemiddeld geluidsniveau per rijder per training/manche.
 

- Er wordt een gemiddeld geluidsniveau van 94 dB(A) gehanteerd en op basis hiervan zal men handhaven, waarbij een correctie wordt toegepast volgens tolerantie conform opgave fabrikant (afhankelijk van type 1 of type 2 meter).
 

- Straffen op basis van overschrijding: 1 dB(A) te hoog dan volgt een tijdstraf, 2 dB(A) of meer te hoog dan volgt diskwalificatie van betreffende training/manche.
 

- Is een rijder tijdens de training en de eerste manche in overtreding dan volgt uitsluiting voor deelname aan de tweede manche.
 

- Geluidofficials bepalen samen met de organisatoren waar de opstelling van de geluidmeetapparatuur dient plaats te vinden.

 

De beheersing van het geluid van crossmotoren is ook in 2013 een zeer serieus onderwerp. Rekening houdend met alle technische mogelijkheden voor rijders en industrie, zal er een betere handhaving mogelijk zijn nu er een beter systeem voorhanden is. De resultaten van de geluidmetingen zijn direct beschikbaar en geven een goed inzicht van alle metingen gedurende de training/wedstrijd. Het voornaamste uitgangspunt blijft om, door middel van geluidsreductie, circuits open te kunnen houden en vergunningverlening voor circuits minder moeilijk te maken. Verder is het uitgangspunt om bestaande circuits met vergunningen meer gebruikstijd te kunnen gaan bieden. Op die manier kunnen er meer rijders tegelijkertijd van het circuit gebruik maken, zonder meer geluidsoverlast te veroorzaken.
 

 

Bron: KNMV

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2024

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN

 

KNMV NIEUWS

MX-MASTERPLAN

 

MX PROMOTIONS: